• De Energie-investeringsaftrek

  De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Agentschap NL en de Belastingdienst voeren de EIA uit. Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. 

 • Energielijst 2010

  U kunt EIA aanvragen voor de aanschaf- en voortbrengingskosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen, inclusief voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor gebruikt worden. U vindt ze in de Energielijst 2010.

 • Hoeveel EIA kunt u krijgen?

  Via de EIA kunt u 44% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 11% van de goedgekeurde investeringskosten. Ga voor meer informatie naar het rekenvoorbeeld.

 • Meer informatie

  Een EIA-aanvraag kan tot 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden ingediend bij Bureau IRWA. De verplichting tot de investering moet uiterlijk eind 2010 worden aangegaan. Dan kan binnen drie maanden EIA aangevraagd worden. Uiterlijk 31 maart 2011 moeten alle aanvragen binnen zijn. Meer informatie over de EIA kunt u vinden op de website van SenterNovem.

Direct contact

Neem contact met ons per Email.